معرفی

خط مشی رازداری و کوکی برای اطلاعاتی است که شرکت ابرار الکتریک از طریق سرویسهای مختلف خود جمع آوری میکند. این سرویسها شامل وبسایتها، صفحات وب، قابلیتها، اپلیکیشنها، ویجتها و پنل هایی است که از طریق رایانه، موبایل یا سایر فناوریها توسط ابرار الکتریک و شرکتهای تابعه و همکار آن ارائه میشود. ابرار الکتریک متعهد میگردد که از حریم خصوصی شما محافظت کند. خط مشی رازداری توضیح میدهد که چه داده هایی از طریق سرویسها و وبسایت ما جمع آوری میشود، این دادهها چگونه مورد استفاده و با دیگران مورد اشتراک قرار میگیرند، چطور از آن محافظت میکنیم و اینکه شما چطور میتوانید به این داده ها دسترسی داشته باشید و آنها را از نظر استفاده در فعالیتهای بازاریابی کنترل کنید. زمانی که شما از سرویسهای ما استفاده میکنید یا به وبسایت ما دسترسی پیدا میکنید، ما هم از کوکیها و سایر دستگاههای ردیابی برای جمع آوری و ذخیره اطلاعات در مورد شما و سایر کاربران استفاده میکنیم. لطفا این شرایط رازداری را با دقت مطالعه کنید چرا که با استفاده از سرویسها یا دسترسی به وبسایت یا تعامل با ویج تهای ابرار الکتریک از طریق سرویسها، شما با شرایط مطرح شده در وبسایت موافقت میکنید و حق هر نوع شکایت حقوقی را از خود سلب میکنید.

اطلاعاتی که به صورت خودکار جمع آوری میشود

هر زمانی که از سرویسهای ابرار الکتریک بازدید یا استفاده کنید و همینطور زمانی که از سرویسهای همکار ما استفاده کنید، اطلاعات به صورت خودکار یا غیرخودکار در رابطه با نحوه دسترسی شما به سرویسها جمع آوری میشود. شما، IP استفاده از اطلاعات شامل: نوع مرورگر اینترنتی، سیستم عامل، نوع دستگاه، مکان تقریبی جغرافیایی مرتبط با آدرس بازدید شده میشود. این اطلاعات آماری، داده هایی در مورد استفاده از URL صفحهی مورد بازدید، مدت زمان بازدید، آدرس سرویسها برای ما فراهم میکند مثل: تعداد بازدیدکننده های یک صفحه خاص که سرویس ما در آن نصب شده است، مدت زمانی که کاربر در آن صفحه وقت گذرانده است، نمونه محتوای صفحه، مشخص شدن نوع کلیک کاربرها روی لینکها و اینکه به طور کلی کاربر چطور با صفحه ارتباط برقرار کرده است. این اطلاعات به ما کمک میکند تا خدمات خود را برای کاربرانمان، تازه و جذاب نگه داریم و محتوا را با توجه به علایق کاربر، کاربر را شناسایی کرد اما اگر در سرویسهای ما ثبت نام کرده باشید و اطلاعاتی ، اصلاح کنیم. نمیتوان از روی این اطلاعات مثل: نام، ایمیل، شماره تلفن یا آدرس خانه را در اختیار ابرار الکتریک قرار داده باشید، تا حدی میتوان نسبت به شناسایی کاربر اقدام کرد. ابرار الکتریک این نوع داده ها را اطلاعات شخصی میداند. (اطلاعاتی که میتواند برای تماس یا شناسایی شما مورد استفاده قرار بگیرد و ما از آنها فقط در راستای اهدافی که در اینجا آمده استفاده خواهیم کرد.) یا سایر مشخصات منحصر به فرد دستگاه کاربر را که از سرویسها استفاده میکند، IP همینطور به صورت خودکار، آدرس جمع آوری میکنیم. شماره شناسایی دستگاه، شمارهای است که وقتی وارد یک وبسایت یا سرورها میشوید به صورت خودکار به دستگاه شما اختصاص پیدا کرده است و رایانههای ما هر دستگاه را با کمک آن شناسایی میکنند. سرویسهای ما از چندین فناوری برای جمعآوری دادهها استفاده میکنند که شامل: شماره شناسایی دستگاهها هستند. این فناوریها شامل موارد زیر است:

کوکی ها

کوک یها فای لهای متنی کوچکی هستند که وقتی دستگاه از سرویس یا سایت استفاده میکند روی دستگاه کاربر نصب میشوند. ما ممکن است از کوکیها یا فایلهای مشابه روی دستگاه شما با اهداف امنیتی استفاده کنیم تا فرایند استفاده از سایت را آسان کنیم و تجربه استفاده شما را از سرویسها تسهیل کنیم. این تجارب شامل: پیشنهادهای شخصی سازی شده و ارتقای محتوای مرتبط با علایق شماست. به عنوان مثال: ما از اطلاعات مرورگر شما استفاده میکنیم تا پیشنهادهای مخصوصی را به شما ارائه دهیم که فکر میکنیم جز علایق خاص شما هستند. وقتی در حال استفاده از سرویس ما هستید، اگر روی لینک یکی از محتواهای تبلیغاتی ما کلیک کنید ممکن است مشتری ما نیز در دستگاه شما کوکیهایی را قرار دهد. در این صورت شما با قوانین حریم خصوصی طرف سومی روبرو هستید. به خاطر داشته باشید که شما با قوانین حریم خصوصی وبسایتی که از آن بازدید میکنید، روبرو هستید. اگر روی آن وبسایت کوکی نصب شده باشد علاوه بر قوانین ما با قوانین مالک وبسایت نیز روبرو هستید. در صورتی که شما به عنوان تبلیغ کننده از هر یک از سرویسهای ابرار الکتریک برای ارائه پیشنهادهای شخصی سازی شده به کاربرهای خود استفاده میکنید، مسئولیت اطلا ع رسانی و کسب اجازه از کاربران وبسایتتان برای نصب کوکی بر روی مرورگرهای آنها با شماست و ابرار الکتریک  هیچ مسئولیتی در قبال کاربران وبسایت شما ندارد. لازم به ذکر است که کاربران و مخاطبان وب میتوانند در هر لحظه در صورتی که تمایلی به دریافت پیشنهادهای شخصی سازی شده نداشته باشند، از طریق قابلیتی که توسط ابرار الکتریک از هر گونه شخصی سازی تبلیغات انصراف دهند. ، برای حفظ حریم خصوصی افراد فراهم شده است ما همچنین از کوکیها استفاده میکنیم تا اگر در سرویسهای ما ثبت نام کردهاید، همچنان داخل سرویس باقی بمانید. کوکیها به ما این امکان را میدهند تا اطلاعات فنی و راهبری مثل: نوع مرورگر، زمان سپری شده در سرویس و صفحات بازدید شده را جمع آوری کنیم. کوکیها شامل اطلاعات شناسایی دستگاه و نوع محتوایی است که به آن علاقه مند هستید. کوک یها به ما اجازه میدهند تا محتوایی را انتخاب کنیم که شما به آن علاقه مند هستید و این محتوا را موقع استفاده از سرویس به شما نمایش بدهیم. اگر نمیخواهید کوکی ها را بپذیرید م یتوانید از طریق تنظیمات مرورگر از پذیرش بعضی یا همه آنها خودداری کنید. این را به خاطر داشته باشید اگر جلوی کوکیها را در مرورگر خود بگیرید بعضی قابلیتها و عملکردهای مرتبط با حساب ابرار الکتریک دیگر قابل استفاده نیست. همینطور دیگر قادر نیستیم محتوای اختصاصی به شما ارائه کنیم

فایل گزارش

مثل اغلب وبسایتها، ما و شرکای دیگرمان اطلاعات بدست آمده را به صورت خودکار در فایل گزارش ذخیره میکنیم. این ، نوع مرورگر، سرویس دهنده اینترنت، صفحات بازدید شده، سیستم عامل، تاریخ و زمان بازدید و IP اطلاعات شامل: آدرسهای اطلاعات مربوط به کلیک ها است. ما از این اطلاعات که هویت واقعی کاربر را مشخص نمیکند، برای تحلیل روندها، مدیریت وبسایت، دنبال کردن کاربرها درون وبسایت و جمع آوری اطلاعات آماری کلی بازدیدکننده ها استفاده میکنیم.

تگهای پیکسل

تگ پیکسل یک تصویر گرافیکی است که درون صفحات وب یا ایمیل قرار میگیرد تا نشان بدهد آن صفحه یا ایمیل توسط کاربر باز شده است یا نه. ما به اطلاعات شخصی که از طریق سرویس در اختیار ما قرار گرفته، لینک میدهیم. همچنین پیکسل تگ به مرورگر شما میگوید تا اطلاعات را از سرور دیگری دریافت کند.

اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدهید

علاوه بر اطلاعاتی که به صورت خودکار جمع آوری میشود ممکن است موقع ثبت نام از شما بخواهیم تا اطلاعات خود را در اختیار سرویسها قرار دهید یا اینکه با ما ارتباط برقرار کنید. همچنین ممکن است اطلاعات دیگری مثل: نام، ایمیل و شماره تلفن را نیز از شما بخواهیم. اگر بخواهید که مشتری ابرار الکتریک شوید ممکن است از طریق فرم مشتری، فرم سفارش یا سایر فرمها اطلاعات دیگری را نیز درخواست کنیم. اگر یک مشتری هستید ممکن است این امکان را به شما بدهیم تا از سرویسهای فراهم کننده شناسه استفاده کنید در این صورت نیاز به تایید شما برای دریافت این شناسه داریم. اگر نمیخواهید اطلاعات شخصیتان جمع آوری شود، ثبتنام نکنید. برای حفظ امنیت اطلاعات شما، شرک تهای شبکه تبلیغات و نمایش دهندگان حق ندارند به صورت مستقیم اطلاعات شخصی شما را جمعآوری کنند. گزینه های به اشتراکگذاری یا لایک شبکه های اجتماعی یا در سرورهای ثالث یا در سرور وبسایت ما قرار دارند. تعامل شما با این قابلیتها توسط سیاست محرمانگی شرکتهای فراهم کننده آنها مدیریت میشود.

استفاده از اطلاعات جمع آوری شده

ابرار الکتریک از اطلاعات جمعآوری شده از شما برای اهداف مختلف تجاری استفاده میکند شامل و نه محدود به این موارد است : پاسخ به سوالات و درخواستهای شما، فراهم کردن دسترسی شما به بعضی قابلیتها و ویژگیهای سرویسها، حفظ وضعیت حسابهای کاربری شما، تایید هویت، ارتباط با شما در مورد حساب کاربری و استفاده از سرویسها، بازاریابی، اعلام هرگونه تغییر در سیاستهای ابرار الکتریک ، انجام اصلاحات در محتوایی که به شما ارائه میکنیم، بهبود سرویسها برای اهداف داخلی کس بوکار، انجام فرایند اپلیکیشنها و تراکنشها و سایر فعالی تهایی قانونی که موقع ارائه اطلاعات شخصی، به شما خواهیم گفت یا اینکه شما رضایت خود را در رابطه با آنها اعلام کردهاید.

به اشتراک گذاری اطلاعات

به جز موارد فراهم شده در این سیاست محرمانگی، ما هیچ کدام از اطلاعات شخصیتان را بدون رضایت شما با طرف سوم به اشتراک نمیگذاریم. البته در صورت درخواست قانونی مقامات قضایی برای همکاری، این اطلاعات را افشا خواهیم کرد تا از استفاده نادرست یا غیرقانونی از وبسایت جلوگیری کنیم. همچنین ممکن است که این اطلاعات را در اختیار اشخاص یا شرکت هایی قرار دهیم که برای ارائه محصولات و خدمات ایجاد، اداره و نگهداری وبسایت در اختیار شما قرار میگیرد، با ما همکاری میکنند. به عنوان مثال ممکن است با طرفهای ثالث برای موارد زیر همکاری کنیم: (الف) ارتباط با شما از طریق ایمیل، پست، تلفن، پیامک در مورد شرکتمان، محصولات، یا سایر سرویسهای شرکت یا سایر اطلاعاتی که باور داریم به نفع شماست. (ب) مدیریت دیتابیس اطلاعات کاربران، (پ) کمک به ما به جهت بازاریابی، توزیع ایمیلها و جمع آوری اطلاعات، (ت) فراهم کردن فضای ذخیرهسازی و تحلیل دادهها، (ث) جلوگیری از اعمال مجرمانه، (ج) پشتیبانی مشتریان، (چ) فراهم کردن خدمات حمل و نقل و ارسال ح) فراهم کردن سایر خدماتی که با هدف کمک به توسعه و اداره وبسایت ما طراحی شده است و همین طور ( ، سرویسها افزایش ظرفیتهای کسب و کار ما. همچنین در صورت تغییراتی مثل: ادغام، خریده شدن توسط یک شرکت دیگر یا فروش همه یا بخشی از داراییها، اطلاعات شخصی شما نیز در میان این داراییها منتقل خواهد شد. ما ممکن است اطلاعات عمومی مثل: اطلاعات آماری و جمعیت شناسی و اطلاعات استفاده شده را با طرفهای سوم در میان بگذاریم. شاید اطلاعات استفاده شده شما را به اطلاعات دیگر کاربران تجمیع کنیم و آنها را به منظور مشخص کردن روندها به صورت ناشناس و تصادفی با طرفهای سوم به اشتراک بگذاریم. به عنوان مثال ممکن است اطلاعات کاربران را به صورت جمعی استفاده کنیم تا مشخص کنیم هر ماه چه تعداد از کاربران شبکه وبسایتهای ابرار الکتریک از صفحات ورزشی بازدید کردهاند.

سرویسهای شرکای ما

برای پاسخ به درخواستهای شما در مورد قابلیتها و سرویسها و همین طور پاسخ به سوالات شما، گاهی اوقات ممکن است اطلاعات شخصی یا استفاده شده شما را با طرف سوم به اشتراک بگذاریم تا کاری را به جای ما انجام دهند ( یا به جای شرکای ما انجام دهند) مثل: شرکتها یا اشخاصی که خدمات ایمیل ارائه میکنند و از طرف ما ایمیل ارسال میکنند یا شرکتهایی که از طرف ما به بررسی درخواست متقاضیان کار میپردازند و داده ها را تحلیل میکنند یا شرکتهایی که با استفاده از نرم افزار چت زنده از کاربران پشتیبانی میکنند. ما با تمام این طرفهای سوم که وظیفه پردازش اطلاعات را از طرف ما به عهده دارند قراردادهایی داریم و آنها باید در چارچوب قوانین محافظت از داده شرکت گام بردارند .

نقل و انتقال با کسب و کارها

اطلاعات شخصی شما ممکن است توسط ما یا شرکای همکار و وابسته ما یا شرک تهایی که متعلق به خانواده ابرار الکتریک هستند به دلایل داخلی که بیشتر آنها تجاری است، مورد استفاده قرار بگیرند. با رشد و توسعه کسبوکار ما، ممکن است تصمیم به فروش یا خرید کسب و کارها یا داراییها بگیریم. اگر ما واحد تجاری دیگری را خریداری کنیم یا اگر شرکت دیگری شرکت ما را خریداری کند یا بخشی از شرکتهای تابعه را خریداری کند یا دارایی مرتبط با سرویسها را خریداری کند، اطلاعات شخصی، اطلاعات استفاده شده و سایر اطلاعاتی که در مورد کاربران جمع آوری میشود ممکن است با این نهادها به اشتراک گذاشته شود و اگر شرکت ما خریداری شود، با این اطلاعات مثل انتقال داراییها برخورد خواهد شد. همچنین در صورت وقوع ورشکستگی یا سازماندهی دوباره، تمام این دادهها به عنوان دارایی در نظر گرفته میشود و میتواند به طرفهای دیگر فروخته و منتقل شوند.

هدف گذاری تبلیغاتی و رفتاری: چگونگی خروج

شما را تشویق میکنیم تا از حق خود برای کنترل داده ها و استفاده ابرار الکتریک از تبلیغات هدف گذاری شده استفاده کنید. لطفا این بخش را با دقت مرور کنید تا برای خروج از سرویسهای شخصی سازی شده ابرار الکتریک و کوکیهای این سایت تصمیم بگیرید.

سرویس

ممکن است از فروشندههای طرف سوم برای ارزیابی و فراهم کردن اطلاعات برای استفاده در سرویس بهره ببریم. ما اطلاعات شخصی را با این طرفهای سوم به اشتراک نمیگذاریم اما آنها ممکن است از کوکی ها، پیکسل تگها و سایر فناوریها در دستگاه شما استفاده کنند و آنها ممکن است اطلاعات شما را جمع آوری کنند یا به آن دسترسی داشته باشند که این شامل اطلاعات استفاده شده هم میشود. همچنین ممکن است از ریدایرکت های (انتقال بازدیدکننده به مکان جدید) طرف سوم استفاده کنیم که شما را قبل از ریدایرکت کردن به صفحه فرود، از یک سرور طرف سوم عبور دهند. در این ریدایرکت، طرف سوم میتواند کوک یها، پیکسل تگها و سایر فناوریهای خود را روی دستگاه مورد استفاده قرار دهد و اطلاعات مربوط به شما را جمعآوری کند که شامل اطلاعات استفاده شده هم میشود.

سایت

ما همچنین از کوکیها برای درک نحوه تعامل شما با وبسایت استفاده میکنیم که این شامل: نرخ تبدیل (وقتی کاربری در یکی از سرویسهای ما ثبتنام میکند) و سایر اطلاعات آماری است. همچنین طرفهای سوم نیز کوکیهای خود را روی دستگاه شما قرار میدهند تا بتوانند تبلیغات مورد علاقه کاربر را نمایش دهد .
این فناوریهای مورد استفاده طر فهای سوم، تحت قانون حریم خصوصی ما قرار ندارد. لطفا سیاستهای محرمانگی آنها را دنبال کنید. اگر نمیخواهید که کوکیها روی دستگاه شما قرار بگیرند میتوانند جلوی نصب آنها را بگیرید.

حق حریم شخصی، انتخاب و دسترس

اگر میخواهید فرایند جمع آوری اطلاعات متوقف شود مستقیما با ما تماس بگیرید. مطابق با برنامه دورهای که داریم ممکن است برخی اطلاعات شخصی شما را که به ما داده اید، حذف کنیم. ما در قبال نگهداری چنین اطلاعات شخصی هیچ مسئولیتی نداریم. همچنین باید بدانید که نمیتوان همیشه همه اطلاعات را از دیتابیس پاک کرد بدون اینکه بعضی از آنها باقی بمانند چرا که همیشه وجود برخی فایلهای بکاپ ممکن است. ابرار الکتریک اطلاعات شخصی شما را تا زمانی که نیاز باشد برای فراهم کردن سرویسها به مشتریها حفظ میکند. ابرار الکتریک این اطلاعات شخصی را برای ارائه به مقامات قضایی و حل اختلافات نگهداری میکند.

امنیت اطلاعات شما

ما کنترل سختی روی اطلاعات جمع آوری شده اعمال میکنیم و آنها را در دیتابیس های امن و مجهز به فایروال با دسترسی محدود و کنترل شده نگهداری میکنیم تا از امنیت آن مطمئن شویم. وقتی اطلاعات حساسی را وارد میکنید ما دادهها را با رمزنگاری میکنیم. وقتی به شما رمز عبوری برای استفاده از سرویسها یا برخی قابلیتهای سرویس SSL کمک گواهی میدهیم این وظیفه شماست که از این رمز عبور نگهداری کنید. به یاد داشته باشید که انتقال اطلاعات از طریق اینترنت کاملا امن نیست هر چند ما تمام تلاش خود را برای محافظت از داده های شخصی شما انجام میدهیم نمیتوانیم امنیت انتقال آنها را از طریق سرویسها به طور کامل تضمین کنیم. ریسک هر نوع انتقال دادهای به عده شماست. وقتی اطلاعات شما را دریافت کردیم از دستور العمل های سختگیرانه ای برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز استفاده میکنیم. یکی از حملات عمومی در سطح وب اسپوفینگ یا فیشینگ است. این اتفاق زمانی میافتد که شما ایمیلی را از منبعی که به نظر معتبر میرسد، دریافت میکنید که خواستار اطلاعات شخصی شماست. به یاد داشته باشید که ما هیچ درخواستی را برای شما ارسال نمیکنیم تا اطلاعات بانکی یا هر نوع اطلاعات شخصی را تایید کنید. اگر چنین ایمیلی را دریافت کردید که به نظر میرسد از طرف ما فرستاده شده است لطفا به آن پاسخ ندهید و روی هیچ لینکی در ایمیل کلیک نکنید و به ما اطلاع دهید.

سایتهای دیگر

سرویس میتواند شامل لینک به سایر وبسایتها باشد که ما مالک یا مدیر آن نیستیم. این لینکها شامل مشتریها، اسپانسرها و شرکایی که ممکن است از لوگوی ما استفاده کنند. ما این وبسایتها را کنترل یا توصیه نمیکنیم و مسئول محتوا، محصولات، خدمات یا سیاستهای حریم خصوصی آنها نیستیم. این وبسایتها میتوانند کوکیهای خودشان را به دستگاه شما ارسال کنند. آنها ممکن است به صورت مستقل اطلاعات شما را جمع آوری کنند یا اطلاعات شخصی شما را طلب کنند و شاید سیاستهای محرمانگی خودشان را داشته باشند. شما باید به صورت مستقل، اعتبار هر کدام از وبسایتهایی که ادعا میکنند بخشی از سرویس هستند را تایید کنید.

تغییرات

به خاطر داشته باشید، ما شاید اطلاعات ارائه شده توسط سرویس یا سیاست محرمانگی را بعدا تغییر بدهیم. اگر تغییری اساسی ایجاد کنیم قبل از اینکه آنها را عملی کنیم به صورت واضح در و بسایت به آنها اشاره خواهیم کرد. باید به صورت دور های این صفحه را بازدید کنید تا متوجه تغییر سیاستهای محرمانگی بشوید.

تماس با ما

ما به طور مرتب هماهنگی خود را با سیاستهای حریم خصوصی بررسی میکنیم. از هر نوع سوال، نظر و پیشنهادی در رابطه با سیاستهای محرمانگی هم استقبال میکنیم.

منوی اصلی