یو وی دفع حشرات

یو وی دفع حشرات

حشرات قادر به دیدن یو وی دفع حشرات و اشعه ماوراءبنفش هستند. حشرات شبانه اغلب جذب منابع نوری می شوند که مقادیر زیادی اشعه ماورا بنفش از خود ساطع می کنند و دستگاه هایی که به این شکل کار می کنند، مانند تله های نوری حشرات و حشره کش های روشنایی، برای پیش بینی شیوع آفات و کشنده های حشرات الکتریکی ساخته شده اند، که در همگی آنها از یو وی دفع حشرات استفاده شده است. برخی از گونه های حشرات روزانه جذب رنگ و نور زرد می شوند. صفحات چسبناک زرد یا اصطلاحاً تله های زرد برای کنترل آفات استفاده می شود. لامپ ال ای دی و فلورسنت یو وی دفع حشرات به طور موثری برای کنترل فعالیت شب پره ها و در نتیجه کاهش آسیب میوه ها ، سبزیجات و گلها استفاده شده است.

یو وی دفع حشرات

کاربری یو وی دفع حشرات

اکثر حشرات دارای دو نوع اندام گیرنده نور هستند ، چشمهای مرکب و سلولی. چشمهای مرکب از تعداد زیادی از واحدهای حساس به نور تشکیل شده اند که اصطلاحا به آنها مرکب گفته می شود. یک اوماتیدیوم شامل یک بسته از سلولهای گیرنده نوری است که هر کدام دارای حساسیت طیفی خاصی هستند. اوماتدیا در یک آرایه شش ضلعی جمع شده اند تا یک میدان دید بزرگ با وضوح مکانی خاص را پوشش دهند و حرکت اشیا را درک کنند، حساسیت طیفی گیرنده های نوری ، طول موج نور مرئی را برای حشرات تعیین می کند ، که اغلب به محدوده ماوراءبنفش و یو وی دفع حشرات گسترش می یابد که برای انسان قابل مشاهده نیست. یک چشم مرکب به طور معمول شامل سه نوع سلول گیرنده نوری است که به ترتیب در مناطق طول موج یو وی ، آبی و سبز به حداکثر میزان حساسیت طیفی می رسند. احتمالاً بسیاری از حشرات می توانند نور ماوراءبنفش را به عنوان یک رنگ منحصر به فرد درک کنند. همه ما می دانیم که حشرات شب ها به سمت چراغ های خیابان یا سایر نورهای خارجی پرواز می کنند. این رفتار فوتوتاکتیک ذاتی حشرات، اساس طراحی حشره کش های الکتریکی و همچنان چراغ های یو وی دفع حشرات را فراهم کرده است. کشنده های حشرات که به لامپ فلورسنت یو وی دفع حشرات مجهز هستند ، به طور موثری حشراتی مانند پروانه ها و سوسک ها را به خود جلب می کنند و از ورود این حشرات به داخل گلخانه ها و فروشگاه هایی که در طول شب باز هستند جلوگیری می کنند. در سالهای اخیر ، پیشرفت قابل توجهی در فناوری کنترل آفات ایجاد شده است، که از واکنش حشرات به نور به عنوان نوعی کنترل آفات استفاده می کند که از سموم دفع آفات مصنوعی استفاده نشود.

یو وی دفع حشرات

تأثیر یو وی دفع حشرات

نور و پرتو یو وی دفع حشرات از راه های مختلف بر رفتار و رشد حشرات تأثیر می گذارد که می توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد، یکی از معمول ترین واکنش ها به نور ، فوتوتاکسی است. حشرات در مواجه با پرتو یو وی دفع حشرات رفتارهای فوتو تاکتیکی از خود نشان می دهند که به چند مورد از آنها خواهیم پرداخت، اولین واکنش جاذبه است، یعنی فوتوتاکسی مثبت و حرکت به سمت منبع نور و یو وی دفع حشرات ،از این رفتار می توان برای به دام انداختن آفات استفاده کرد ، اما طول موج و شدت موثر پرتو در بین گونه های مختلف حشرات متفاوت است.دیگر رفتاری که حشرات از خود نشان می دهند دافعه است، یعنی فوتوتاکسی منفی ، و دور شدن از نور و یو وی دفع حشرات، این می تواند برای جلوگیری از ورود آفات به منطقه کشت با ارائه نور در طول موج ها و شدت هایی که آنها را دفع می کند استفاده شود.

یو وی دفع حشراتلامپ یو وی  جذب حشره در فروشگاه موجود میباشد.

یو وی دفع حشرات

جذب حشرات به منابع نور در شب

بسیاری از گونه های حشرات شبانه مانند شب پره ها ، سوسک ها و گورخرها جذب منابع نور مصنوعی می شوند. از بین منابع نوری که حشرات شبانه را به خود جذب می کنند ، آنهایی که مقادیر نسبتاً زیادی اشعه ماوراءبنفش و پرتو یو وی دفع حشرات از خود ساطع می کنند مانند فلورسنت آبی ، لامپ بلک لایت و لامپ های جیوه ای بیشترین جذابیت را برای حشرات دارند، همچنین از تله های نوری با استفاده از نور فلورسنت آبی و یو وی دفع حشرات به طور گسترده ای برای کنترل و دفع حشرات ساقه خوار که باعث از بین رفتن ساقه برنج می شوند، استفاده می شود. همچنین از یو وی دفع حشرات برای پیش بینی و کنترل شیوع آفت از داده های هویتی و عددی هر گونه حشره استفاده می شود ، علاوه بر این ، حشره کش های الکتریکی مختلف از منابع نوری و یو وی دفع حشرات استفاده می کنند ، و باعث جذب شدید حشرات می شوند. این دستگاه ها برای کنترل آفات در گلخانه ها و فروشگاه هایی که شب باز هستند استفاده عملی می شود.

یو وی دفع حشرات

منوی اصلی