نازل خروج بخار بخور سرد وکتو (VEKTO (B1

115,000 تومان

موجود در انبار

115,000 تومان

توضیحات

این نازل بخور سرد فقط مخصوص دستگاه بخور سرد وکتو  VEKTO  در مدل های زیر میباشد و در صورت نیاز میتوانید این قطعه یدکی رو تهیه کنید.

HQ-602A

HQ_2008B1

HQ – 602

عکس مخزن وکتو مربوطه داخل تصاویر برای راهنمایی بیشتر قرار داده شده است.

منوی اصلی