نازل خروج بخار بخور سرد وکتو (VEKTO (B1

145,000 تومان

ناموجود

145,000 تومان

توضیحات

این نازل بخور سرد فقط مخصوص دستگاه بخور سرد وکتو  VEKTO  در مدل های زیر میباشد و در صورت نیاز میتوانید این قطعه یدکی رو تهیه کنید.

HQ-602A

HQ_2008B1

HQ – 602

عکس مخزن وکتو مربوطه داخل تصاویر برای راهنمایی بیشتر قرار داده شده است.

منوی اصلی