نازل خروج بخار مخزن بخور سرد

170,000 تومان

موجود در انبار

170,000 تومان

توضیحات

این نازل خروج بخار سرد مخزن بخور سرد برند های زیر میباشد که شکل دستگاه در داخل عکس ها گذاشته شده و بعضی از برند های دستگاه که این درب مناسب میباشد در زیر نوشته شده اند:

بخور سرد بیورر BEURER

بخور سرد امسیگ EMSIG

بخور سرد الپکس ALPX

بخور سرد زیکلاس مد Zyklusmed

منوی اصلی